คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
สินค้า ตู้ Rack 19นิ้ว
 


 • 14%
  OFF
  Close Rack 15U CR-6815 Close Rack 15U CR-6815

  Close Rack 15U CR-6815

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง600 x ลึก800 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • 16%
  OFF
  Close Rack 45U CR-6645 Close Rack 45U CR-6645

  Close Rack 45U CR-6645

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • 17%
  OFF
  Close Rack 42U CR-6642 Close Rack 42U CR-6642

  Close Rack 42U CR-6642

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

 • 16%
  OFF
  Close Rack 39U CR-6639 Close Rack 39U CR-6639

  Close Rack 39U CR-6639

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

 • 14%
  OFF
  Close Rack 36U CR-6636 Close Rack 36U CR-6636

  Close Rack 36U CR-6636

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

 • 15%
  OFF
  Close Rack 27U CR-6627 Close Rack 27U CR-6627

  Close Rack 27U CR-6627

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง1390 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

 • 15%
  OFF
  Close Rack 15U CR-6615 Close Rack 15U CR-6615

  Close Rack 15U CR-6615

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง600 x ลึก600 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 36U CR-8036

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 17%
  OFF
  Close Rack 42U CR-6942 Close Rack 42U CR-6942

  Close Rack 42U CR-6942

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง600 x ลึก900 x สูง2050 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 17%
  OFF
  Close Rack 42U CR-6142 Close Rack 42U CR-6142

  Close Rack 42U CR-6142

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง600 x ลึก1100 x สูง2050 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 14%
  OFF
  Close Rack 42U CR-8142 Close Rack 42U CR-8142

  Close Rack 42U CR-8142

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 27U CR-8027

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง1390 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 14%
  OFF
  Close Rack 42U CR-8942 Close Rack 42U CR-8942

  Close Rack 42U CR-8942

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 45U CR-6145

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง600 x ลึก1100 x สูง2185 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 45U CR-6945

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง600 x ลึก900 x สูง2185 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 17%
  OFF
  Close Rack 27U CR-6927 Close Rack 27U CR-6927

  Close Rack 27U CR-6927

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง600 x ลึก900 x สูง1390 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 36U CR-6036

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง600 x ลึก1000 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 17%
  OFF
  Close Rack 27U CR-6027 Close Rack 27U CR-6027

  Close Rack 27U CR-6027

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง600 x ลึก1000 x สูง1390 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 36U CR-8836

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง800 x ลึก800 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 27U CR-8827

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง800 x ลึก800 x สูง1390 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 45U CR-8045

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 14%
  OFF
  Close Rack 42U CR-8042 Close Rack 42U CR-8042

  Close Rack 42U CR-8042

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 45U CR-6045

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง600 x ลึก1000 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 15%
  OFF
  Close Rack 42U CR-6042 Close Rack 42U CR-6042

  Close Rack 42U CR-6042

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง600 x ลึก1000 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้า UPS
  • Eaton รุ่น EDX-3000VA-3Y ขนาด 3000VA/2100W

  อัตรากำลัง  3k VA
  แรงดันไฟฟ้า  220V
  ความถี่  50/60 Hz Auto detection
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 20KVA 1:1 and 3:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 20KVA 1:1 and 3:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 15KVA 1:1 and 3:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 9E 6KVA 1:1

  อัตรากำลัง  6-20 kVA
  แรงดันไฟฟ้า  220-240 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS EDX2000H

  อัตรากำลัง  2k VA
  แรงดันไฟฟ้า  220V
  ความถี่  50/60 Hz Auto detection
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Eaton UPS 5P1550iR ( 1U )

  อัตรากำลัง  1550 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  แร็ค 1ยู
 • Eaton UPS 5P1150iR ( 1U )

  อัตรากำลัง  1150 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  แร็ค 1ยู
 • Eaton UPS 5P850iR ( 1U )

  อัตรากำลัง  850 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  แร็ค 1ยู
 • Eaton UPS 5P1550i

  อัตรากำลัง  1550 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  ตั้งพื้น หรือแร็ค 1ยู
 • Eaton UPS 5P1150i

  อัตรากำลัง  1150 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  ตั้งพื้น หรือแร็ค 1ยู
 • Eaton UPS 5P850i

  อัตรากำลัง  850 วีเอ
  แรงดันไฟฟ้า  230 โวลต์
  ความถี่  50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า  ตั้งพื้น หรือแร็ค 1ยู
 • Eaton UPS Ellipse ECO 1600Va

  อัตรากำลัง 1600VA
  แรงดันไฟฟ้า 220-240V
  ความถี่ 50/60 Hz (เลือกโดยอัตโนมัติ)
  การตั้งค่า แบบตั้งพื้น/แร็คขนาด
 • Eaton UPS Ellipse ECO 800Va

  อัตรากำลัง 800VA
  แรงดันไฟฟ้า 220-240V
  ความถี่ 50/60 Hz (เลือกโดยอัตโนมัติ)
  การตั้งค่า แบบตั้งพื้น/แร็คขนาด
 • Eaton UPS Ellipse ECO 650Va

  อัตรากำลัง 650
  แรงดันไฟฟ้า 220-240V
  ความถี่ 50/60 Hz (เลือกโดยอัตโนมัติ)
  การตั้งค่า แบบตั้งพื้น/แร็คขนาด
 • Eaton UPS 5E2000iUSB

  อัตรากำลัง 2000 / 1200
  แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์
  ความถี่ 50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า ตั้งพื้น
 • Eaton UPS 5E1500iUSB

  อัตรากำลัง 1500 / 900
  แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์
  ความถี่ 50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า ตั้งพื้น
 • Eaton UPS 5E1100iUSB

  อัตรากำลัง 1100 / 660
  แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์
  ความถี่ 50/60 เฮิร์ต
  การตั้งค่า ตั้งพื้น
 • Eaton UPS 5L800TH

  อัตรากำลัง  800 VA
  แรงดันไฟฟ้า  230 V
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  แบบตั้งโต๊ะ
 • Eaton UPS 5L1000TH

  อัตรากำลัง 600-1000 VA
  แรงดันไฟฟ้า 230 V
  ความถี่ 50/60 Hz
  การตั้งค่า แบบตั้งโต๊ะ
 • Eaton UPS 5L600TH

  อัตรากำลัง  : 600-1000 VA
  แรงดันไฟฟ้า  : 230 V
  ความถี่  : 50/60 Hz
  การตั้งค่า  : แบบตั้งโต๊ะ
 • Eaton UPS 5PX3000iRT 2U

  อัตรากำลัง  3000 VA
  แรงดันไฟฟ้า  230 Vac
  ความถี่  50/60 Hz
  การตั้งค่า  แบบตั้งพื้น/แร็คขนาด


สินค้า Patlite
  • 10%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Black)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Black)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic

  ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Black)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic

  19" German Mini Steel Box w/Shelf (Black) [30*30*30cm.] เกรด A มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN
 • 10%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Gray)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Gray)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic

  ตู้ 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf(Gray)(40x40x40) ประตูหน้าทึบฝัง Acylic

  19" German Mini Steel Box w/Shelf (Gray) [30*30*30cm.] เกรด A มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN
 • 11%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (80x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (80x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน

  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (80x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน

  ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electro Galvanize Sheet Steel) หนา 1.5 มม. เสายึดอุปกรณ์, โครงตู้และฐานตู้ เหล็กหนา 2 มม. โดยฐานตู้แร็คส่วนที่ยึดล้อเลื่อนและขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 มม. เหล็กกันสนิม 100%
 • 11%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (80x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (80x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน

  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (80x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน

  ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electro Galvanize Sheet Steel) หนา 1.5 มม. เสายึดอุปกรณ์, โครงตู้และฐานตู้ เหล็กหนา 2 มม. โดยฐานตู้แร็คส่วนที่ยึดล้อเลื่อนและขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 มม. เหล็กกันสนิม 100%
 • 11%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (60x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (60x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน

  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U (60x120x205 cm.) ประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน

  ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electro Galvanize Sheet Steel) หนา 1.5 มม. เสายึดอุปกรณ์, โครงตู้และฐานตู้ เหล็กหนา 2 มม. โดยฐานตู้แร็คส่วนที่ยึดล้อเลื่อนและขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 มม. เหล็กกันสนิม 100%
 • 11%
  OFF
  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (60x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (60x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน

  ตู้ 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U (60x120x205 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน

  ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electro Galvanize Sheet Steel) หนา 1.5 มม. เสายึดอุปกรณ์, โครงตู้และฐานตู้ เหล็กหนา 2 มม. โดยฐานตู้แร็คส่วนที่ยึดล้อเลื่อนและขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 มม. เหล็กกันสนิม 100%
 • Eaton รุ่น EDX-3000VA-3Y ขนาด 3000VA/2100W

  อัตรากำลัง  3k VA
  แรงดันไฟฟ้า  220V
  ความถี่  50/60 Hz Auto detection
  การตั้งค่า  Tower
  ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  Eaton
 • Close Rack 45U CR-8145

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 39U CR-8139

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 36U CR-8136

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 27U CR-8127

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง1390 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 15U CR-8115

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง800 x ลึก1100 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 39U CR-8039

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 15U CR-8015

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง800 x ลึก1000 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 45U CR-8945

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 39U CR-8939

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 36U CR-8936

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 36U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง1790 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 27U CR-8927

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 27U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง1390 mm.) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 15U CR-8915

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง800 x ลึก900 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 39U CR-8839

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง800 x ลึก800 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Close Rack 15U CR-8815

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 15U ( กว้าง800 x ลึก800 x สูง850 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 42U CR-8645

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 45U ( กว้าง800 x ลึก600 x สูง2185 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN

 • Close Rack 42U CR-8642

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 42U ( กว้าง800 x ลึก600 x สูง2050 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

 • Close Rack 39U CR-8639

  ตู้ Rack , Server Rack 19" 39U ( กว้าง800 x ลึก600 x สูง1915 mm. ) เกรดA มาตรฐาน ANIS/EIA ,IEC, DIN 

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

expand_less